Leverer varen i rette kvalitet, til rette tid og lavest omkostning

Med LEAN værktøjerne er det muligt at optimere virksomhedens processer og dermed tjene flere penge.
Kunden betaler kun for det der giver værdi. Men i enhver virksomhed er der dele af processer som kunden ikke vil betale for – hvem betaler så? Det gør virksomheden selv. Gennem en grundig analyse kan man fjerne mange af de ikke værdiskabende aktiviteter. Dermed får man bl.a. flere varer eller ydelser igennem til kunden og flere penge på bundlinjen.
Læs mere om selve processen >>. Læs mere om LEAN i din virksomhed >>
SILLCON - Lene Sillassen | CVR: 36368438 | Rødkildevej 9, 8660 Skanderborg - DK | Tlf.: +45 2873 1918